ممانعت مسئولین زندان از معالجە یک زندانیان سیاسی درزندان ارومیە Reviewed by Momizat on . امیر پیغامی یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیە بە دلیل بیماری از ناحیە پا وضعیت سلامتیش با خطر جدی روبرو بودە و مسئولین زندان از معالجە وی در بیرون از امیر پیغامی یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیە بە دلیل بیماری از ناحیە پا وضعیت سلامتیش با خطر جدی روبرو بودە و مسئولین زندان از معالجە وی در بیرون از Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » top » ممانعت مسئولین زندان از معالجە یک زندانیان سیاسی درزندان ارومیە

ممانعت مسئولین زندان از معالجە یک زندانیان سیاسی درزندان ارومیە

ممانعت مسئولین زندان از معالجە یک زندانیان سیاسی درزندان ارومیە
 
امیر پیغامی یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیە بە دلیل بیماری از ناحیە پا وضعیت سلامتیش با خطر جدی روبرو بودە و مسئولین زندان از معالجە وی در بیرون از زندان ممانعت بە عمل می آورند.

کیهان نوین: امیر پیغامی، زندانی سیاسی کە هم اینک در زندان مرکزی ارومیە نگهداری می شود، بە دلیل تومور در استخان یکی از پاهایش وضعیت سلامتیش با خطر جدی روبرو شدە است.

بر طبق اطلاعاتی کە از زندان ارومیە رسیدە است، روز یک شنبە (١٧ دی / ٧ ژانویە)، امیر پیغامی بە منظور معالجە بە بیمارستان ”عارفیان“ ارومیە منتقل شدە است،علی رغم تاکیید پزشک های این بیمارستان بر بستری شدن این زندانی سیاسی، مسئولین زندان اجازە بستری شدن بە وی ندادە و همان روز ایشان را بە زندان مرکزی ارومیە بازگردادەاند.

این منبع در ادامە گفت کە پزشک های بیمارستان عارفیان اعلام کردەاند کە امیر پیغامی باید هرچە سریعتر جهت معالجە بە یکی از بیمارستانهای شیراز منتقل شود.

امیر پیغامی در تاریخ ٨ خردادماه امسال از سوی نیروهای امنیتی اشنویە بازداشت و در آذرماه از سوی دادگاه نظامی ارومیە بە اتهام ” همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران“ بە ٤ سال حبس و تبعید بە زندان کرمان محکوم گردید.

Print Friendly, PDF & Email

درباره نویسنده

ما همه بشر بودیم!... تا اینکه نژاد! ارتباطمان را برید!! مذهب! از یکدیگر جدایمان ساخت!! سیاست! بینمان دیوار کشید!! و ثروت! از ما طبقه ساخت 👤صادق هدايت

تعداد نوشته ها : 2128

ارسال یک دیدگاه

Protected by WP Anti Spam

تمام حقوق این خبرگزاری بر اساس قانون کپی‌ رایت برای خبرگزاری کیهان نوین محفوظ است.

بازگشت به بالا