بازداشت یک شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی در مهاباد Reviewed by Momizat on . یک شهروند پیرو آیین بهایی در مهاباد از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت است.  یک شهروند کورد پیرو آیین بهایی در مهاباد با هویت ”سامان میثاقی“ مدت یک ماه است ک یک شهروند پیرو آیین بهایی در مهاباد از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت است.  یک شهروند کورد پیرو آیین بهایی در مهاباد با هویت ”سامان میثاقی“ مدت یک ماه است ک Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » top » بازداشت یک شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی در مهاباد

بازداشت یک شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی در مهاباد

بازداشت یک شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی در مهاباد
 

یک شهروند پیرو آیین بهایی در مهاباد از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت است.

 یک شهروند کورد پیرو آیین بهایی در مهاباد با هویت ”سامان میثاقی“ مدت یک ماه است کە از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شدە است.

سامان کە متولد ١٣٦٦ می باشد، در حالی کە از تهران بە مهاباد سفر کردە بود تا خانە پدریش را بفروش برساند و راهی خارج از کشور شود، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع موثق، ادارە اطلاعات بە سامان گفتە است کە وی باید بە اتهام “جاسوسی برای کشورهای بیگانە و محاربە” بە دادگاه انقلاب تحویل دادە شود.

آیین بهایی کە در ایران بیش از ٣٠٠ هزار نفر بە آن باور دارند به عنوان یک مذهب شناخته نمی‌شود و حکومت جمهوری اسلامی بارها به اتهام نقض حقوق شهروندی از سوی جامعه‌ی بین‌المللی، محکوم شده است.

بعد از انقلاب سال ٥٧، بهائیان به صورت سیستماتیک مورد تبعیض و اجحاف قرار گرفته و از تمامی حقوق قانونی نیز محروم گشتند.

Print Friendly, PDF & Email

درباره نویسنده

آتیئست ....- گمراه تر از گمراه کسی است ک ب جای ترک دین دینش را عوض میکند..... ما همه بشر بودیم!... تا اینکه نژاد! ارتباطمان را برید!! مذهب! از یکدیگر جدایمان ساخت!! سیاست! بینمان دیوار کشید!! و ثروت! از ما طبقه ساخت 👤صادق هدايت

تعداد نوشته ها : 2274

تمام حقوق این خبرگزاری بر اساس قانون کپی‌ رایت برای خبرگزاری کیهان نوین محفوظ است.

بازگشت به بالا