حضور محترم فعالان و مدافعين حقوق بشر و كنشگران سياسي و مدني Reviewed by Momizat on . اين نامه از طرف جمعي از شاگردان استاد محمد علي طاهري، انديشمند و نظريه پرداز علمي-معنوي و بنيانگذار شيوه معرفتي عرفان حلقه و دو طب مكمل فرادرماني و سايمنتولوژي اين نامه از طرف جمعي از شاگردان استاد محمد علي طاهري، انديشمند و نظريه پرداز علمي-معنوي و بنيانگذار شيوه معرفتي عرفان حلقه و دو طب مكمل فرادرماني و سايمنتولوژي Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » انتخاب سردبیر » حضور محترم فعالان و مدافعين حقوق بشر و كنشگران سياسي و مدني

حضور محترم فعالان و مدافعين حقوق بشر و كنشگران سياسي و مدني

حضور محترم فعالان و مدافعين حقوق بشر و كنشگران سياسي و مدني
 
اين نامه از طرف جمعي از شاگردان استاد محمد علي طاهري، انديشمند و نظريه پرداز علمي-معنوي و بنيانگذار شيوه معرفتي عرفان حلقه و دو طب مكمل فرادرماني و سايمنتولوژي و به نمايندگي از كمپين حمايت از محمد علي طاهري، خطاب به شما كه در گذشته بر اساس وظيفه اخلاقي و مدني خود و به اميد كمك به وضعيت استاد طاهري، قدمي برداشته ايد، نوشته ميشود.

به نام بي نام او

۱۳۹۵/۱۲/۱۸

متاسفانه با توجه به اينكه صداي عده كثيري از شاگردان و دوستداران آقاي طاهري در دو سال گذشته، در زير بايكوت گسترده رسانه اي ناشي از دخالت مستقيم يا غير مستقيم حكومت ايران كمتر شنيده شده و همينطور بدليل مطرح شدن دوباره و چند باره وعده آزادي ايشان، اينبار در اسفند ماه سال جاري توسط وكيل انتصابي پرونده، آقاي عليزاده طباطبايي، لازم دانستيم كه حقايق ناگفته در مورد اين پرونده را به طور خلاصه در اين نامه برايتان بازگو كنيم. با توجه به تجربه فعاليت شما در زمينه حقوق بشر و بيطرفي و انصافي كه بدليل مسئوليت حرفه اي از شما انتظار ميرود، اميد داريم تا مطالب اين نامه را جداي جوسازي ها و اخبار مختلف و ضد و نقيضي كه در اين مدت در معرض آن بوده ايد، مطالعه نماييد.

همانطور كه اطلاع داريد استاد محمد علي طاهري در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ به جرم دگرانديشي معنوي، با اتهاماتي واهي دستگير و به مدت نزديك به ۴ سال در بدترين شرايط و در سلول انفرادي دوران محكوميت پنج ساله خود را سپري كرد، اما بنا به اعلام دقيق و صريح خانم شهناز نيرومنش، مسئول و سخنگوي كمپين حمايت از محمد علي طاهري و مدير مركز اينتريونيورساليزم در امريكا، استاد طاهري در دي ماه سال ۱۳۹۳ در پي دوازدهمين و آخرين اعتصاب غذاي خود كه با شرط برداشته شدن حكم افساد فيالارض از پروندهشان آغاز شده بود، به دليل برآورده نشدن اين خواسته در آن زمان و همراه شدن اعتصاب غذا با بازجوييهاي سنگين و شكنجه براي اقرار به شيطاني بودن آموزههايشان وبرخي اتهامات ديگر، در يكي از شكنجه گاههاي مخفي وزارت اطلاعات از دست رفتهاند.

با اين حال عليرغم گذشت بيش از دو سال از فقدان استاد محمد علي طاهري زير شكنجه و در اعتصاب غذا، ممكن است هنوز ادعاي شهادت ايشان براي شما عجيب و دور از ذهن به نظر رسد و اخبار موجود در رسانه هاي فارسي زبان داخل و خارج از كشور كه نتيجة پروپاگانداي بسيار قوي حكومت ايران است، باور اين ادعا را براي شما دشوار سازد.

اما لازم است توجه فرماييد كه منبع تمامي اخبار منتشره در اكثر رسانه ها در ۲ سال گذشته، تنها و تنها وكلاي حكومتي و غير مستقل آقاي طاهري، همسر تحت فشار ايشان و بعضا به طور مستقيم مسئولين پرونده و بازجوهاي ايشان بودهاند. حكومت ايران، عليرغم گذشت بيش از دو سال از شهادت آقاي طاهري و درخواست مكرر كمپين بين المللي حمايت از ايشان و عده كثيري از شاگردان ايشان مبني بر رؤيت استاد طاهري، تا اين تاريخ (اسفند ماه سال ۱۳۹۵ (قادر به نشان دادن ايشان در يك جمع عمومي نبوده است.

استاد طاهري در هيچيك از دادگاههاي صوري كه در اين دو سال تنها با انتشار اخباري از زبان خانواده يا وكيل، ادعاي برگزاري آنرا داشته اند، رؤيت نشده است و به غير از ۳-۲ نفر از منتسبين به ايشان و وكيل انتصابي، هيچ كس ديگري ادعاي ديدن ايشان را نداشته است. طرح موضوع شهادت استاد طاهري معمولا دو سوال مهم را با خود مطرح ميكند. اول اينكه چه سند و مدركي مبني بر شهادت ايشان موجود است؟ و دوم اينكه حكومت ايران كه تا كنون از اعدام و كشتن افراد مختلف باكي نداشته است چرا بايد مرگ محمد علي طاهري را بيش از دو سال مخفي نمايد؟ در پاسخ به سوال اول، مدارك و استناداتي مبني بر شهادت استاد محمد علي طاهري و نيز در اثبات خبرسازيهاي جعلي حكومت ايران در ۲ سال اخير، در دست كمپين بين المللي حمايت از محمد علي طاهري موجود است و درخواست مسئول اين كمپين، همواره در اين مدت، از فعالين حقوق بشر و كنشگران مدني، تلاش براي فراهم آوردن شرايطي بوده كه كمپين بتواند آنها را به دور از ۲ جوسازيهاي رسانهها و افراد وابسته به حكومت منتشر كند، به طوريكه حكومتيان نتوانند اينبارهم همانند سالهاي گذشته بدون هيچ دليل و استنادي مدارك كمپين را ساختگي اعلامكنند.

قسمتي از اين مدارك كه جعلي و ساختگي بودن عكسها، فيلمها،دفاعيات، دستنوشتهها و اخبار منتشر شده از آقاي طاهري در دوسال گذشته را اثبات ميكند چنانچه مايل باشيد، در اختيار شما قرار خواهد گرفت تا خود آنها را ديده و قضاوت نماييد. در رابطه با سوال دوم، لازم است توجه داشته باشيد كه در يك حكومت متعصب مذهبي رواج هر قرائت جديد از معنويت خطري بزرگ براي پايههاي قدرت آن است و آگاهي مردم از مرگ شجاعانه يك عارف نوانديش بر سر اعتقاداتش تنها به اثبات حقانيت وي و ماندگاري راه و عقيدهاش براي آيندگان كمك ميكند.

پنهان كردن مرگ استاد محمد علي طاهري و ديگر سناريوهاي حكومت ايران، تنها به دليل طفره رفتن از پاسخگويي به سازمانهاي حقوق بشري و شاگردان ايشان نيست، بلكه اين برنامه چينيها با اهداف بزرگتر و براي انحراف عرفان حلقه از مسير حقيقي خود از طريق انتشار مطالب و مدارك منتسب به استاد طاهري در نبود ايشان و تغيير تدريجي آموزههاي فراديني و فرامليتي ايشان به عرفاني اسلامي-حكومتي است كه بتواند در خدمت حكومت دينفروشاني باشد كه با فروش راههاي ارتباط مردم با خداوندگارشان تجارت ميكنند.

حال كه با شهادت استاد محمد علي طاهري فرصت گرفتن هر گونه اعتراف به جاسوسي، توبه و تكذيب آموزههاي عرفان حلقه از زبان خودشان از حكومت گرفته شده، بهترين راه براي تخريب چهره اين معلم بزرگ در پيش چشم شاگردان، مردم و تاريخ و مخدوش كردن آموزههاي اين جريان معنوي، تظاهر به زنده بودن آقاي طاهري و فرستادن پيغام و پسغامها از قول ايشان و در جهت اهداف دلخواه حكومت است. كما اينكه نمونههايي از اين پروژه تخريب و تحريف را در دفاعيههاي مخدوش و جعلي منتسب به استاد طاهري كه بيشتر به توبه نامههايي براي تكذيب اعتقادات و آموزههايشان ميماند، كتابها و نقل قولهاي ساختگي از ايشان كه با همكاري رسانههاي داخلي و برخي رسانه هاي خارج از ايران منتشر شده، ميتوان به وضوح مشاهده كرد.

حكومت ايران براي فريب افكار عمومي در رابطه با عرفان حلقه و استاد طاهري، گذشته از برخوردهاي علني و خشن معمول، از پنج گروه براي نشر اخبار كذب و جهتدهي به حاميان استاد طاهري استفاده كرده است. وكلاي انتصابي، خانواده تحت فشار، فعالين حقوق بشر ساختگي، برخي افراد نفوذ داده شده در بدنه عرفان حلقه، و برخي رسانههاي وابسته داخلي و خارجي. براي پرونده آقاي طاهري از ابتداي دستگيري تا كنون وكلاي متعددي توسط حكومت انتصاب شده كه هيچكدام توسط ايشان انتخاب يا تاييد نشدند و همواره در رابطه با وضعيت سلامت، دادگاهها، خواستههاي آقاي طاهري و پرونده ايشان يا سكوت كرده و يا اخبار مورد نظر حكومت را انتقال دادهاند. گفتني است وكيل فعلي اين پرونده آقاي محمود عليزاده طباطبايي است.

وي چندي پيش در تاريخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۵ در يك مصاحبه ويديويي در برنامه جعبه سياه كه در سايت آپارات منتشر شد، در رابطه با چگونگي ورودش به پرونده آقاي طاهري چنين بيان كرده است كه: « .. محمد علي طاهري را آمدند سراغم كه وكالتش را بر عهده بگيرم، نميتوانم بگويم چه كسي آمد ولي فرد خيلي محترمي در نظام آمد سراغ من…» و به اين ترتيب صريحا به انتصاب خود توسط مقامات دولتي اشاره كرده است. در رابطه با خانواده آقاي طاهري توجه شما را به اين نكته جلب ميكنيم كه همسر، خواهر و بقيه اعضاي خانواده ايشان تا قبل از شهادت ايشان در زمستان ۹۳ در سكوت خبري بوده و هيچگونه فعاليت جدي در رابطه با اطلاعرساني در مورد وضعيت آقاي طاهري نداشته و تنها گاهي نقل قولهايي از زبان آنها و در تاييد اخبار حكومت در فضاهاي محدود مجازي منتشر ميشد.

درحاليكه اوج گرفتن ناگهاني فعاليتهاي آنها و وكلاي حكومتي و همراهي برخي رسانهها براي دفاع از آقاي طاهري درست بعد از زمستان ۱۳۹۳ و پس از اعلام عمومي خبر شهادت ايشان شروع شد و اين فعاليتها با هدايت و فشار حكومت ايران و براي تظاهر به زنده بودن استاد طاهري صورت گرفت. تاييد خبر زنده بودن ايشان از سوي همسر و وكيل و بخشي از پروپاگانداي حكومتي در كسوت پيروان عرفان حلقه، باعث باور اين خبر كذب از سوي برخي رسانهها و فعالين و مجامع حقوق بشري شده است. متاسفانه همسر آقاي طاهري، خانم زيبا محمديان تحت فشارهاي مضاعف از سوي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر سالها انتشار اخبار نادرست از وضعيت آقاي طاهري، مدتهاست مسئوليت انتقال خبرهاي دروغين به خواهر ايشان كه در كانادا بسر ميبرد را نيز داشته و دارد.

همچنين مادر مرحومِ آقاي طاهري كه منبعي جز اطلاعات رسيده از دخترش آذردخت طاهري نداشت، تحت تاثير اين فريب با گذشت بيش از دوسال از شهادت فرزندش، با اميد واهي براي آزادي ۳ او اقدام به شركت در تجمعات اعتراضي و درخواست آزادي فرزندش ميكرد. عزت الملوك طاهري در تاريخ ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۵ در حالي كه بگفتهي وابستگانش تا آخرين لحظات زندگي در انتظار آزادي فرزندش، محمد علي طاهري بود دار فاني را وداع گفت. عامل مهم ديگر فريب در اين چند سال عدهاي هستند كه در لباس مدافع و فعال حقوق بشر در داخل و خارج كشور مشغول فعاليت ميباشند و در واقع نقش ستون پنجم نيروهاي جمهوري اسلامي را در داخل فعالين ديگر دارند كه از يك طرف به لابي هاي حكومت در خارج از ايران مربوط ميشوند و از سوي ديگر در ظاهر به مخالفت با برخي سياستهاي جمهوري اسلامي ميپردازند اما در برهههاي زماني حساس و تعيين كننده كه اهميت ويژهاي براي حكومت داشته باشد، نعل وارونه ميزنند و آب به آسياب حكومت ميريزند. از جمله اقدامات اين گروه اطلاعرسانيهاي نادرست يا ديرهنگام و در مواردي بازسازي حقايق و اتفاقات، مدتي بعد از وقوع و خبرسازي در مورد آنها ميباشد به طوريكه افكار عمومي در ميان شعارها و وقايع حقيقي و نمونه هاي جعلي آن كه با فاصله زماني بيان ميشود سرگردان شده و تشخيص درست و غلط براي آنها سخت و نزديك به غير ممكن شود و به اين ترتيب حقيقت ماجرا گم شود.

با توجه به اهميتي كه پرونده استاد طاهري براي حكومت ايران داشته و دارد، بهرهگيري از اين عوامل نفوذي به منظور هدايت و جهتدهي حمايت انديشمندان از آقاي طاهري بسيار زياد و خارج از حد تصور بوده و يكي از عوامل اصلي فريب روشنفكران و تحقق پروپاگانداي حكومتي بوده است. علاوه بر فعالين حقوق بشر ساختگي، عامل مهم ديگر كه بدنه عرفان حلقه را از درون دچار از همگسيختگي كرده است، نفوذ دادن نيروهاي حكومتي به درون مجموعه در لباس دوست و با هدف ايجاد اختلاف در ميان شاگردان ميباشد.

اين امر باعث فريب شاگردان و منحرف كردن مبارزات آنان به فعاليتهاي تاريخ برگشته و بيثمر و همينطور گمراه كردن افكار عمومي شده است. همچنين بهرهگيري از انواع رسانههاي وابسته داخلي و خارجي براي انتشار اخبار دروغ از ديگر ابزارهاي قوي و موثر حكومت در فريب مردم و شاگردان بوده است. در اين ميان علاوه بر خبرگزاريهاي رسمي حكومتي، رسانههاي سفارشي كه به نام حمايت از عرفان حلقه و به منظوراطلاعرساني غلط توليد شدهاند و با اراده حكومت به سرعت شناخته و معروف ميشوند و همينطور رسانههاي به ظاهر مستقل اما وابستهاي كه خط قرمزها و مرزهايشان توسط حكومت مشخص ميشود، نقش بسيار مهمي ايفا ميكنند. پرونده آقاي طاهري و حقايق مربوط به آن از همان ابتداي دستگيري ايشان به دليل ماهيت عرفاني و اهميت ويژهاي كه براي حكومت متعصب اسلامي ايران داشته، سالهاست در ليست خط قرمزهاي حكومت قرار داشته و پس از شهادتشان بيشتر از هميشه در بايكوت شديد خبري قرار گرفته است. در اين ميان اندك رسانههاي مستقل نيز تحت تاثير انبوه خبرهاي جعلي، فريب خورده و يا به خود اجازه مقابله با آن را نميدهند.

از زمستان ۹۳ تا كنون، بيش از دوسال است كه شاهد سيل اخبار ضد ونقيض، تصاوير جعلي، صداهاي جعلي، دفاعيهها و دستخطهاي جعلي، دادگاههاي جعلي با پشتوانه حاميان و مبارزان جعلي از سوي حكومت و با هدف تثبيت عرفان حلقه اسلامي-حكومتي و توهم زنده بودن استاد طاهري در افكار عمومي بودهايم. اين تصاوير، مدارك، دفاعيهها و دستخطهاي جعلي توسط كارشناسان جرم- شناسي در امريكا مورد بررسي قرار گرفته و ساختگي بودن آنها به صورت رسمي و قانوني اعلام شده است. قسمتي از اين مدارك در يك همايش عمومي در تاريخ ۲ بهمن ۱۳۹۵ توسط خانم نيرومنش به صورت عمومي ارائه شد. لازم به ذكر است استاد طاهري با قبول عواقب و خطرات بسيار و با سختي فراوان در فروردين ۱۳۹۳ نامهاي را از زندان اوين براي خانم شهناز نيرومنش در امريكا فرستادند و در آن خطاب به گزارشگر حقوق بشر وقت در سازمان ملل، به صراحت عنوان كردند كه خانوادهشان تا چه حد تحت فشارهاي شديد حكومت هستند و وكلايشان را نيز هرگز ملاقات نكردهاند.

ايشان اين نامه را با وجود شرايط دسترسي يكسان و حتي آسانتر به خانواده و وكلا، بدون اطلاع آنها به دست خانم نيرومنش رساندند تا علاوه بر اطلاعرساني نسبت به وضعيت خود، خانوادهشان و ديگر زندانيان تحت فشار، با تاكيدي دوباره به شاگردان و جامعه جهاني نشان دهند كه چه كسي ميتواند منبع موثقي براي اطلاع از وضعيت ايشان باشد. اما در نهايت تعجب و تاسف ديده شد كه بسياري از شما روشنفكران و فعالين حقوق بشر نه تنها توجهي به دادخواهي ايشان نكرديد بلكه بر خلاف خواسته شخص ايشان مبنا و منبع اطلاعرساني ها وفعاليتهايتان را خانواده و وكلايي قرار دادديد كه خود استاد طاهري براي ارسال و پيگيري نامهشان به آنها رجوع نكرد و اين بياعتنايي به تظلمخواهي و درخواست ۴ يك انديشمند زنداني و نقض آشكار حقوق انساني اوست.

شايد كه حتي خانواده تحت فشار نيز چشم اميد به شجاعت و فراست شما داشت كه صداي سركوب شده آنها باشيد و آنچه را كه خود نميتوانند بر زبان بياورند از زبان شما براي ديگران بازگو شود. در تمام اين سالها، پذيرش اخبار دروغين حكومتي بدون تحقيق و ترديد در مورد صحت آنها از سوي فعالان حقوق بشر و روشنفكران و برخي شاگردان استاد طاهري، واقعيت تلخي است كه از ابتداي دستگيري سبب رنجها و سختيهاي فراوان استاد طاهري، شهادت ايشان در بدترين شرايط و سرانجام پايمال شدن خون ايشان در دو سال اخير شده است.

اكنون اگرچه زمان از دست رفت و فرصتهاي ديروز تبديل به حسرتهاي امروز شدند، اما با اين همه، بارديگر از شما تقاضا ميكنيم تا حداقل براي روشن شدن حقيقت اين موضوع براي خودتان، موارد بيان شده را بيطرفانه و با دقت مورد تامل قرار داده و بررسي كنيد. ما امروز به شما اطمينان ميدهيم كه اينبار هم در آستانه زمان وعده داده شده براي آزادي استاد طاهري بهانهاي ديگر در راه است و ايشان باز هم توسط شاگردان و مردم رؤيت نخواهند شد، همانطور كه زمزمههاي اين بهانه با طرح مجدد اتهام افساد فيالارض در دادگاه ۹ اسفند ۱۳۹۵ به گوش ميرسد. از شما درخواست ميكنيم تا با شاگردان و دادخواهان حقيقي استاد محمد علي طاهري همراه شويد و قبل از هر گونه تلاش براي آزادي ايشان، نجات از محكوميت، اعدام مجدد يا هر چيز ديگري، از زنده بودن ايشان مطمئن شويد تا مبادا از نيت خير شما براي كمك به يك انديشمند در جهت اهداف همان ستمگراني كه با آنها مبارزه ميكنيد سوءاستفاده شود. از دست رفتن بنيانگذار عرفان حلقه را بر سر باورهايش، همراه با شاگردان ايشان به گوش همه مردم برسانيد و چنانچه بر خلاف خواسته خود در اين حقپوشي عظيم شركت كردهايد در صدد جبران آن برآييد.

امروز تلاش شما نه استاد طاهري را زنده مي كند و نه سالها غربت و مظلوميت ايشان را از ياد خواهد برد اما ميتواند آغاز راهي براي روشن كردن حقيقت اين موضوع براي تاريخ و آيندگان شود. بدانيد كه آيندگان شما را به قضاوت خواهند نشست، چرا كه حقيقت نهايتا راه خود را از ميان دروغها و فريبها پيدا خواهد كرد و روزي كه ظلم روا رفته بر اين عارف و انديشمند بزرگ بر ملا شود براي هيچكس جايي براي اظهار بياطلاعي نسبت به آن باقي نخواهد ماند.

Print Friendly, PDF & Email

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 4537

تمام حقوق این خبرگزاری بر اساس قانون کپی‌ رایت برای خبرگزاری کیهان نوین محفوظ است.

بازگشت به بالا